O mnie 1

O mnie

Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, jak również z zakresu prawa prawa rodzinnego, zamówień publicznych czy nowych technologii. Obsługuję Klientów zarówno z Polski oraz z krajów należących do Unii Europejskiej i spoza niej.

W celu zapewnienia jak najszerszej opieki prawnej swoim Klientom, stale współpracuję z kancelariami prawnymi na terenie całej Polski. Utrzymuję również stały kontakt z dużą, międzynarodową firmą konsultingową oraz biurami księgowych.

Jestem zarejestrowany w Bazie Kandydatów na członków rad nadzorczych prowadzonej przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

O mnie 2